Lid worden

Niet iedereen is een geoefend zanger en dat is ook helemaal niet nodig om lid te worden. Wat we belangrijk vinden is dat u zich inzet voor het koor door:

– uw enthousiasme
– zoveel mogelijk aanwezig te zijn op de repetities, zeker de maand voor een concert
– u thuis de liederen voorbereidt

Veel gestelde vragen
Wellicht heeft u nog de volgende vragen:

– moet ik ervaring hebben met zingen in een koor? Nee, dat hoeft niet. Die ervaring krijg u vanzelf bij ons
– moet ik noten kunnen lezen? Dat is niet per se noodzakelijk. Maar het is wel handig, want we werken met bladmuziek. U krijgt alle bladmuziek van het koor. Bij sommige liederen heeft de dirigent de stemmen ingezongen. Meer informatie over zingen bij ons koor vindt u op de pagina Koor. 

Leeftijd
Bij het ouder worden kan de stem niet meer bij het koor passen. Daarom is het voor ons koor belangrijk dat u als nieuw lid bij voorkeur niet ouder bent dan 70 jaar.

Proefperiode
Gedurende de eerste 4 weken kunt u met het koor meezingen. Na deze proefperiode bepaalt u of u wel of niet lid wilt worden.

Vakantie
Tijdens de vakantiemaanden juli en een gedeelte van augustus zijn er geen repetities. Dit is gekoppeld aan de schoolvakanties.

Contributie
De contributie bedraagt €200 euro per jaar. 

Privacy
Het Gemengd koor De Vredeburgers heeft het Privacy Reglement opgesteld. Elk nieuw lid krijgt hierover informatie.

Uw actieve bijdrage
De kracht van het koor ligt ook aan de actieve en enthousiaste deelname van onze koorleden. Naast het bestuur zijn er een aantal commissies die een belangrijke bijdrage leveren aan het goed functioneren van het koor. En het is ook nog leuk om te doen. Misschien ook iets voor u? Vraag na bij een van de bestuursleden of commissieleden.

Wilt u lid worden?
Wilt u lid worden of heeft u nog vragen, neem dan contact op met een van de bestuursleden.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter, vacature
Secretaris, vacature
Penningmeester, Esther Winter
Bestuurslid, Els van Diepen
Bestuurslid, Marianne Rijser
Bestuurslid, Aad Zonneveld

U ziet dat het bestuur nog niet volledig is ingevuld. Heeft u interesse voor een bestuursfunctie? Dan kunt u dit dit kenbaar maken aan een van de bestuursleden.